Tai yra tinklapio BETA versija – jei radote klaidų ar netikslumų, praneškite mums el. pašto adresu tic@siauliai.lt Senoji svetainės versija
2020 vasario 26 d. 04:46
orai Wednesday
3°C,3m/s
Debesuota
orai
Tuesday,
2°C | -4°C
orai
Wednesday,
6°C | -2°C
orai
Thursday,
9°C | 1°C
Meniu
Text_2

SEMINARAS „ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO UŽMOKESČIO REFORMA NUO 2018-09-01“

Renginio data: 2018-09-18
Renginio laikas: 08:30 val.
Bilieto kaina: 85 Eur
Bilietai: Teirautis kasoje
Telefonas: 8 678 82847

Iki įsigaliojant naujajam darbo apmokėjimui reikia:
- susitarti dėl kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus paskirstymo;
- parengti ir patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus;
- patvirtinti darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašą;
- parengti ir patvirtinti naujas darbo tvarkos taisykles ar kolektyvinę sutartį.

2018-09-18 Šiauliai

Programa:

 • Įstaigos personalo struktūra: vadovai, vadovų pavaduotojai ugdymo reikalams, vadovų pavaduotojai ūkio reikalams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai, auklėtojai, auklėtojų padėjėjai, pagalbos mokiniui specialistai, sveikatos priežiūros specialistai ir įstaigos veiklos administravimo ir palaikymo personalas.
 • Darbuotojų pareigybės. Mokytojų pareigybės lygio nustatymas. Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybės aprašymo parengimas. Profesijos kodo parinkimas. Pedagoginio darbo stažo įtaka darbo užmokesčio nustatymui. Mokytojo darbo sudėtingumo nustatymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Trenerių pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Jaunųjų mokytojų darbo apmokėjimas.
 • Mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų apmokėjimas. Mokytojų etatinis apmokėjimas.
 • Pedagogų darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas.
 • Atostoginių apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimas.
PASIRINKITE